Dagopvang De Nostalgie

Alzheimer café

Voor de Alzheimer Café’s is nu Dementiezorg De Ronde Venen in de plaats gekomen.

Mantelzorg De Ronde Venen organiseert vier x per jaar een bijeenkomst rondom een thema van dementie voor mantelzorgers en iedereen die meer wil weten over dementie. Tevens organiseren ze regelmatig een training of workshop voor mantelzorgers.
In de lokale krant van december 2022 stond de themapagina van de gemeente De Ronde Venen over de activiteiten die zij organiseren/georganiseerd hebben rondom dementie. Bekijk hier de pagina.

Tijdens de lock-downs is toen de maandelijkse koffie-inloop-ochtend van start gegaan.
De eerste maandagmorgen van de maand in Mijdrecht, De Rank en de eerste dinsdagmorgen van de maand in Abcoude, De Angstelborgh.
Tussen 10 en 12 wordt koffie geschonken, een luisterend oor geboden, ontmoet men lotgenoten of kan men informatie krijgen over omgaan met dementie.
Ook kunnen boeken, spelletjes of puzzels geleend worden uit de geheugenbibliotheek – de boekenkast met materialen over en voor het Brein.

Tevens is de Eerste Hulp Bij Dementie-koffer te leen voor een tijdje waarmee de hele familie geïnformeerd kan worden over ‘omgaan met dementie’.

Gratis online trainingen over ‘omgaan met dementie’ zijn te vinden op: https://www.samendementievriendelijk.nl/trainingen

Voor middelbare school-leerlingen is er ook een gratis online training te vinden op: https://www.deprofessionelemens.nl/trainingsmateriaal/.nl

Op de achterkant van het magazine MantelKRACHT staat ook altijd vermeld wat zij organiseren in De Ronde Venen voor mantelzorgers. Zie bijlagen.

Mantelzorgers kunnen zich  inschrijven via https://mantelzorgderondevenen.nl/ voor de jaarlijkse mantelzorgwaardering en dan ontvangen ze 3x per jaar het magazine en uitnodigingen voor alle activiteiten waaronder lotgenotencontact, groepsactiviteiten en luisterend oor-gesprekken of individuele ondersteuning.

Voor algemene vragen kan men zich wenden tot het Servicepunt in De Ronde Venen op telefoonnummer: 0297-587600, via www.servicepuntderondevenen.nl of binnenlopen op 1 van de 4 locaties (zonder afspraak) voor informatie en voor Wmo-aanvragen.

 

Alzheimer Café Uithoorn  

Wijksteunpunt Bilderdijkhof
1422 DT Uithoorn

Avonden beginnen om 19.00 uur

 
Scroll to Top